Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

INNVIK SOKNERÅD

Innvik Sokneråd består av:
Leiar: Ragnhild Vambeset
Nestleiar: Dag Vanberg
Kasserar: Asbjørn Heggdal
Sekretær: Bjørg Kvame
Styremedlem: Hildegjerd Håvåg Bjørlo
Styremedlem: Kjellaug Skåden

Vara:
Asle Lyslo
Terje Raftevold
Mariann Hilde Yri
Steinar Frøholm
Ingvild Ulvedal Tisthamar

Sjå Gjevartenesta til kyrkjelydsarbeidet

Sjå også tidlegare nyheitskriv Kyrkjevalet i Innvik sokn , Skyss til kyrkje og Informasjon frå soknerådet .

Soknerådsmøte
på prestekontoret kl 19:

24.januar
28. februar
4.mars (årsmøte på IMI)
11. april
30. mai
26. juni

INNVIK SØNDAGSSKULE våren 2014
på Vikane skule tysdag kl.17.30-18.30
Leiar: Kari Runde

14.januar
28.januar
11.februar
25.feruar
11.mars
25.mars
8.april
22.april

FAST TILSETTE I INNVIK KYRKJE:

Sokneprest Harald Runde
Klokkar/kyrkjetenar Geir Ståle Vatnamo
Organist Leszek Wolczek

For meir informasjon om Den norske kyrkja og Innvik menigheit følg linken til www.kyrkja.no.