Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Innvik Bygdeutvikling
Innvik Bygdeutvikling
Innvik Bygdeutvikling har til føremål å fremje og utvikle
næringsliv, kultur, miljø og trivsel i Innvik.
Målsetjinga er:
a) Å støtte og stimulere ei generell og positiv utvikling i Innvik
b) Å støtte og medvirke til realisering av konkrete planar og idear til beste for Innvik
c) Å vere eit bindeledd mellom bygda og Stryn kommune og andre offentlege instansar
d) Å arbeide for å halde på og betre dei samfunnsgodene vi har
e) Å vere eit samordnande organ som tek på seg oppgåver av allmenn interesse,
anten på eige initiativ, eller på oppmoding av andre.
Kontakt IBU
Vedtekter for Innvik Bygdeutvikling
Dialektord
Årsmelding: 2009, 2010, 2011
Årsplan   : 2010, 2011

Medlemskap IBU

Styrets samansetning i 2011:

-- Lars Åge Hilde ---- Anton Skogstad ---- Jon Idar Hilde ------ Per Heggdal ---
-- tlf. 915 74 965 ------ tlf. 909 99 355 ----- tlf. 414 69 614 ----- tlf. 951 27 544 --

-- Olav Rune Haugen --- Ørjan Skåden ----- Inger Hoff ----- Harald Røyrvik --
------ tlf. 416 59 875 ----- tlf. 481 67 120 --- tlf. 913 51 047 --- tlf. 481 87 797 ---