Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Innvik Bygdeutvikling - Gammal
Innvik Bygdeutvikling
Innvik Bygdeutvikling har til føremål å fremje og utvikle
næringsliv, kultur, miljø og trivsel i Innvik.
Målsetjinga er:
a) Å støtte og stimulere ei generell og positiv utvikling i Innvik
b) Å støtte og medvirke til realisering av konkrete planar og idear til beste for Innvik
c) Å vere eit bindeledd mellom bygda og Stryn kommune og andre offentlege instansar
d) Å arbeide for å halde på og betre dei samfunnsgodene vi har
e) Å vere eit samordnande organ som tek på seg oppgåver av allmenn interesse,
anten på eige initiativ, eller på oppmoding av andre.
Kontakt IBU
Vedtekter for Innvik Bygdeutvikling
Dialektord
Årsmelding 2009
Årsplan 2010

Styrets samansetning i 2010:
Torill Bennæs © Jon Idar HildeHogne Reme © Jon Idar HildePer Heggdal © Jon Idar HildeJon I HildeHarald Røyrvik © Jon Idar Hilde
Torill Bennæs        Hogne Reme          Per Heggdal           Jon Idar Hilde         Harald Røyrvik
Leiar                     Nestleiar                Kasserar                Sekretær               Ansv.Vikanenett
tlf. 934 91 283       tlf. 993 69 778        tlf. 951 27 544         tlf. 414 69 614       tlf. 481 87 797


Anne Turid Skåden                             Signe Opdal                                       Tone Barnung
Varamedlem 1                                    Varamedlem 2                                    Varamedlem 3
tlf. 452 22 287                                    tlf. 913 65 528                                     tlf. 900 51 239