Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Innvik Bygdeutvikling
Innvik Bygdeutvikling
Innvik Bygdeutvikling har til føremål å fremje og utvikle
næringsliv, kultur, miljø og trivsel i Innvik.
Målsetjinga er:
a) Å støtte og stimulere ei generell og positiv utvikling i Innvik
b) Å støtte og medvirke til realisering av konkrete planar og idear til beste for Innvik
c) Å vere eit bindeledd mellom bygda og Stryn kommune og andre offentlege instansar
d) Å arbeide for å halde på og betre dei samfunnsgodene vi har
e) Å vere eit samordnande organ som tek på seg oppgåver av allmenn interesse,
anten på eige initiativ, eller på oppmoding av andre.
Kontakt IBU
Vedtekter for Innvik Bygdeutvikling
Dialektord
Årsmelding: 2009, 2010, 2011
Årsplan   : 2010, 2011

Medlemskap IBU