Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Innvik Vassverk


Her er det ønskelig å opprette ei heimeside for Innvik Vassverk, dersom Innvik Vassverk ønskjer det.


Styremedlemar i Innvik Vassverk:
Leier: Olav Ø Skåden
Styremedlemmar: Kjetil Skrede, Jon Arne Hilde, Marianne Drageset og Oddvin Drageset


Her kunne vi lagt (dokumenta / scanna filer):
Årsmelding 2008 -- Rekneskap 2008