Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Innvik Vassverk


Her er det ønskelig å opprette ei heimeside for Innvik Vassverk, dersom Innvik Vassverk ønskjer det.


Styremedlemar i Innvik Vassverk:
Leier: Olav Ø Skåden
Styremedlemmar: Kjetil Skrede, Jon Arne Hilde, Marianne Drageset og Oddvin Drageset


Her kunne vi lagt (dokumenta / scanna filer):
Årsmelding 2008 -- Rekneskap 2008