Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Kritisk til molo i Innvik

Av Fjordingen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er kritisk til planane om å byggje molo mellom Hamnen og ungdomshuset Heimlund i Innvik.

- Plassering av molo/småbåthamn så nær ein badeplass (friområde) kjem etter vår vurdering i strid med omsyna som ligg bak strandsonevernet og vi meiner såleis at lova sine vilkår for å kunne gje dispensasjon ikkje er oppfylte.
Vi vil difor klart rå frå å gje dispensasjon for bygging av molo som omsøkt, konkluderer fylkesmannen.

Les heile stykke i Fjordingen onsdag 10. mars på side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com


Av Harald Røyrvik

Sjå også Grønt lys for molo i Innvik her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 10.mars 2010, 19:59)

Gå til nyhendearkiv