Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Sjukefråværet går ned

Av Fjordingen

Sjukefråværet ved omsorgssenteret i Vikane gjekk ned frå 12,1 prosent i 2008 til 7,5 prosent i 2009.
Ifølgje helse- og sosialsjefen held den positive tendensen fram i 2010.

Nedgangen i sjukefråværet blir sett i samanheng med utviklingsprosjektet for pleie og omsorg i Stryn kommune.

Les meir om dette og sjukefråværet ved Stryn omsorgssenter i Fjordingen fredag 12. mars 2010, side 7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Av Harald Røyrvik

Sjå også fjordårets nyhende Uroa over skyhøgt sjukefråvær om samme sak her på Vikanenett.(Sist oppdatert 14.mars 2010, 15:04)

Gå til nyhendearkiv