Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Larstunet Film og fotofix

Larstunet Film og fotofix venter inn ny digitaliseringsmaskin.

Av Steinar HildeVenter inn ny 8 m.m digitaliseringsmaskin frå USA.


Maskina digitaliserer eit og eit bilde på smalfilmen! Dette fører til at det ikkje blir kvalitetstap på filmen gjennom projektering og opptak gjennom video-kamera. Venter inn maskina ut på våren 2010. Nå publiserer eg dette, så alle veit at dei ikkje treng å reise så veldig langt, for å få fram igjen gamle minner på dagens system.

Kan derfor no tilby digitalisering/redigering av 8 m.m smalfilm, 2020 kasetter,BETAkasetter, VHSkasetter og alle typer videokamerakasetter.

Analog lyd frå spoleband, kasetter og andre gamle lydformat kan og digitaliserast her på garden.

Redigering av film til foredrag o.l til bruk på t.d powerpoint er og mulig.

Tar og oppdrag med digitalisering av lysbilder, det er utruleg kjekt å få heile lysbildesamlinga inn på ein minnepinne. Lysbilder blir digitalisert hos min søster på Rudshøgda,som er avd.kontoret på austlandet ☺! Ho lager også fotobøker m.m. av dei gamle eller nye bilda dine. Sjekk på www.innvik.net for informasjon.

Husk at når filmen/bildet er digitalisert, kan ein sende både bilder og film til slekt og venner på minnepinne eller via nettet ! Digitaliseringsarbeidet er derfor ein eingangskostnad, og vil få dei gamle minna fram igjen i dagens lys til stor glede for mange!

Du kan få tilbake dine gamle filmer og lydopptak på discplater (CD/DVD), minnepinne eller på ekstern hard-disc.

Starta med dette som hobby for 10 år sidan, og har gradvis bygd opp med utstyr og kompetanse på digitalisering av lyd & bilde fram til i dag.
Arbeider for det meste med digitalisering på vinterhalvåret, men kan ta bestillingar og oppdrag på sommarhalvåret og, om nødvendig.

Velkommen til mitt vesle lyd & filmverkstad med dei gamle minna, og sørg for at verdifull historie blir teke vare på. Det er t.d. glimrande presang, eller gåve til deg sjølv.

For pristilbud / bestilling

KONTAKT:

Steinar Hilde
6793 Innvik
TLF. 90 05 12 60
E-POST: steinar.hilde@innvik.net.
www.innvik.net


(Sist oppdatert 27.mars 2010, 23:27)

Gå til nyhendearkiv