Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Satsar på Langvin

Taraldset overtok på Langvin

Av Fjordingen

Dei komande tre åra skal det brukast ein million årleg til vedlikehald og opprusting av Langvin i tillegg til det som kjem inn av leigeinntekter på eigendomen.

Tor Taraldset har teke over Langvin frå stiftinga, og namnet blir Langvin no som før. Taraldset satsar på berekraftig verksemd i balanse og tilbyr etablerarar ei symbolsk husleige første tre åra. Samstundes set han i gang oppussing der det skal nyttast ein million årleg i tillegg til leigeinntektene som følgjer eigendomen.

Les heile saka i Fjordingen fredag 16. april 2010, på side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 17.april 2010, 23:36)

Gå til nyhendearkiv