Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Trekkjer motsegn i Innvik

Av Fjordingen

Statens vegvesen har bestemt seg for å trekkje varsla motsegn til reguleringsendring i Innvik sentrum.

Det skjer etter at plangrensa vert trekt to-tre meter vestover frå tidlegare regulert gangveg.

Les heile innlegget i Fjordingen onsdag 21.april 2010, side 12.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


For ytterliggare informasjon om saka kan du sjå ArkivsakID.09/1164 på Kommunen si heimeside www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 22.april 2010, 13:45)

Gå til nyhendearkiv