Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Grillhus i sjøkanten

Av Fjordingen

Wald Lyslo søkjer løyve til å bygge eit grillhus/strandhus i strandsona i Innvik.

- Eg ønskjer å nytte arealet mitt meir til fritids-/sosiale aktivitetar, sjøliv og bading i tillegg til den gamle bruken som steintipping og juletrefelt.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 28. april 2010, side 9.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 30.april 2010, 01:38)

Gå til nyhendearkiv