Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Lavt tidevatn

Godt fortøygd på land

Av Harald Røyrvik

I dag kunne ein oppleve fjøra på sitt lavaste denne månaden.

Da kunne ein sjå korleis godt fortøygde båtar har det på land
og finne att det som datt av snella sist ein var ute og fiska.

For meir informasjon om tidevatnet les Fjordingen fredagar
eller gå til Statens Kartverk si heimeside www.vannstand.no.


(Sist oppdatert 16.juni 2010, 21:57)

Gå til nyhendearkiv