Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Sikrar Innvik Fruktlager

Av Fjordingen

Detaljregulering innanfor planen for Innvik sentrum har sikra utnyttingsgraden på tomta til Innvik Fruktlager slik at dei kan utvide bygningsmassen.

Arealet som er avsett til "annan veggrunn/miljøstasjon" er omregulert til privat parkeringsplass. Plassen skal framleis vere open for alle og eventuelle dunkar til miljøstasjonen kan stå i området.

Eksisterande industri- og lagerbygg skal tilbyggast på nordsida med same høgde som i dag. Bruksarealet på nybygget vil dekkje 321 kvadratmeter.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 6. juni 2010, side 13.


Sjå forøvrig tidlegare nyheitskriv Reguleringsendring - Innvik Fruktlager her på Vikanenett.

Du kan også lese meir om tilbygget i papira til kommunen, som er lagt ut på www.stryn.kommune.no.(Sist oppdatert 17.juni 2010, 20:22)

Gå til nyhendearkiv