Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik Fruktlager

Heimeside - Innvik Fruktlager

Av Harald Røyrvik

No er heimesida til Innvik Fruktlager lansert under Vikanenett, Innvik, Verksemder.

For snarveg til heimesida trykk på logoen oppe til høgre.


Sakte med sikkert trur eg at heimesidene under Vikanenett blir lansert og forbedra,
slik at nettstaden blir den informasjonskanalen utviklingslaga ønskjer.

Dersom du ønskjer å etablere ei heimeside under Vikanenett,
eller har innspel til utvikling av nettstaden, gi oss ein tilbakemelding på e-mail.


(Sist oppdatert 22.juni 2010, 10:10)

Gå til nyhendearkiv