Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Legekontora Innvik/Olden

Av Fjordingen

vert stengde f.o.m. måndag 26. juli t.o.m.fredag 13. august p.g.a. ferie.

For nærmare informasjon sjå annonsa i Fjordingen (19/7-10).


(Sist oppdatert 27.juli 2010, 11:54)

Gå til nyhendearkiv