Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

- Her må sikrast

Livsfarlege støypekantar

Av Fjordingen

Espen Aarreberg slår alarm etter at fleire bilar på kort tid har krasja i brukara på fv 60 ved ungdomshuset Heimlund.
Han fryktar nye alvorlege ulykker på den sterkt trafikerte strekninga i Innvik.

- Som strakstiltak må støypekantane merkast. Det hastar også å få erstatta betongen med autovern. På sikt må det kome gang- og sykkelveg på strekninga, seier Espen Aarreberg til Fjordingen.

Ser på ulukkespunktet

Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i Statens vegvesen lovar at dei vil å sjå på ulukkespunktet ved Heimlund i Innvik.

Les meir på www.fjordingen.no

Les heile saka i Fjordingen onsdag 25. august 2010, på framsida og på side 7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Foto Harald Røyrvik
Sjå også tidlegare nyheitskriv på Vikanenett:

Trafikkulukke i Innvik
Trafikkulukke ved Heimlund

60-sone erstattar 70-sone i Innvik(Sist oppdatert 01.september 2010, 10:12)

Gå til nyhendearkiv