Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Forskingsmidlar til Innvik Fruktlager

Forskingsmidlar til utvida bringebærsesong

Av Fjordingen

Innvik Fruktlager får forskingsmidlar til eit prosjekt der hovudmålet er å få til ei bærekraftig utviding av bringebærsesongen.

Det er Innvik Fruktlager BA, Lærdal Grønt BA og Stiftinga Vestlandsforsking som er med og deler potten på 21 millionar som Regionalt forskingsfond Vestlandet no har delt ut.

Les meir på www.fjordingen.no

Bringebær vår og haust

Av Fjordingen

Innvik Fruktlager BA saman med åtte andre, skal dele ein pott på 21 millionar kroner som Regional forskingsfond Vestlandet har delt ut.

Prosjektet som Innvik Fruktlager har ansvar for gjeld utvida bringebærsesong.

- Vi snakkar både om lenger haust og tidlegare mot våren, seier dagleg leiar Svein Kvame. Vektsthus kan vere aktuelt, men det må vere lønsemd i produksjon.

Dette står på framsida til Fjordingen måndag 4. oktober 2010. Les heile saka på side 12.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 05.oktober 2010, 20:50)

Gå til nyhendearkiv