Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

E39 frå Skei til Volda

E39 frå Skei til Volda - via Innvik ?

Det kortaste stamvegalternativet frå Skei til Volda er rekna til 64 minuttars køyretid, og går via Innvik.

Alternativet går Skei-Innvik-Kviven-Volda og er 84,8km langt.

Dei neste tre månadane vert avgjerande for kvar Statens vegvesen vil ha E39. For i alt fem alternativ skal vurderast av Vegvesenet - med køyretid frå 64 minuttar for det kortaste alternativet, til 93 minuttar for det lengste.

Kor lange dei ulike alternativa vil verta er altså klart, medan kostnadane er meir usikre.

Les meir om saka på www.nrk.no/sf.


(Sist oppdatert 30.oktober 2010, 00:58)

Gå til nyhendearkiv