Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Kor i Innvik vil du ha ein benk?

Av Jon Idar Hilde


Etter ynskje i frå fleire Innvikarar har styret i Innvik Bygdeutvikling sett seg føre å skaffe nye benkar til Innviks turgåar. Desse vil bli plassert ut i løpet av våren/sommaren.

Men kor dei skal plasserast ynskjer vi at skal være opp til brukarane. Så derfor ber vi no om forslag på kor akkurat du vil sjå ein benk til sommaren!

Send inn ditt forslag på vikanenett.no eller besøk oss på vår stand på Utkantsmarknaden.

Benk ill. 3 Benk ill. 1 Benk ill. 2


(Sist oppdatert 13.november 2010, 23:54)

Gå til nyhendearkiv