Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Prioriterer helse og omsorg

Prioriterer helse og omsorg

Av Fjordingen

Helse- og sisialutvalet i Stryn ber formannskapet prioritere fleire hjelpande hender på omsorgssentra og i heimesjukepleiemn. Ombygging av aldersavdelinga i Vikane er ei anna hastesak.

- Vi kan ikkje halde fram med at ni brukarar i Innvik som bur på 11 rutemeter, må gå ut på gangen for å nytte to bad/toalett, fastslo helse- og sosialsjef Berit Wetlesen etter å ha fått spørsmål om behovet for ombygginga til 4,8 mill. kroner.

Når det gjeld driftstiltak som må prioriterast i 2011, er det mellom anna oppretta eitt årsverk som fast vikar på Vikane omsorgssenter.

Les meir om prioritering av helse og omsorg på www.fjordingen.no
eller les heile saka i avisa Fjordingen onsdag 10. november 2010 (side 4).
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 24.november 2010, 00:17)

Gå til nyhendearkiv