Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ferievikariat sommaren 2011

Av Stryn kommune


Det er ledig ferievikariat sommaren 2011 ved Vikane omsorgssenter.

Vikane omsorgssenter - saksnr. 11/96
Institusjon og heimebaserte tenester - Periode: 27.06. - 07.08
Kontaktperson: Områdeleiar Oddhild Hilde, tlf. 57 87 35 52

Vikane omsorgssenter treng:
- Sjukepleiar (student og hjelpepleiar kan søkje)
- Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar (ufaglærde kan søkje)
- Reinhaldspersonale/vaskeri
- Kjøkkenpersonale/assistent
- Aktivitør/arbeidsstove
- Miljøarbeidar/heimehjelp i bukollektiv i Stryn kommune
- Heimehjelp
- Vaktmeister

Søknadsfrist: 15.02.2011

Les alt om ferivikariat sommaren 2011 i Stryn kommune, Helse- og sosialetaten på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 21.januar 2011, 10:45)

Gå til nyhendearkiv