Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Besøksven på fire labbar

Besøksven på fire labbar

Av Fjordingen

Besøkshunden Tayler har den siste tida vore eit populært lyspunkt i kvardagen til bebuarane på Vikane omsorgssenter. No håpar dei tilsette på fleire frivillige krefter.

- Vi treng nye frivillige som kan gå eller trille på tur, prate, lese høgt eller spele kort. Det er til felles glede om noko vil spele på pianoet vårt eller ta med seg eit instrument. Vi treng og fleire som kan hjelpe til ved måltida, seier Hilde.

Les meir på www.fjordingen.no eller heile saka i Fjordingen mandag 7. februar 2011, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 10.februar 2011, 23:17)

Gå til nyhendearkiv