Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik feira barnehagedag

Innvik feira barnehagedag ute

Av Fjordingen

Innvik barnehage markerte barnehagedagen sist veke med betasuppe og sosialt samvere på den flotte naturleikeplassen deira.

- Vi ville markere barnehagedagen med å framheve det som særpregar oss- nemleg uteaktivitetar og friluftsliv, seier assisterande styrar Anita Seime.

Sjå bilda og les saka i Fjordingen onsdag 23. mars 2011, side 24.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 23.mars 2011, 23:06)

Gå til nyhendearkiv