Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Lærer Æ

Førsteklassingar lærer Æ

Av Fjordingen - Barnesida

Førsteklassingane ved Innvik skule arbeidde med bokstaven Æ,
då Fjordingen var innom tysdag.

Sjå bilde og les meir i Fjordingen fredag 1. april 2011, side 11.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 03.april 2011, 08:59)

Gå til nyhendearkiv