Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 12.april

Av Mette Amble Haugen

Årets konfirmanter kommer rundt med bøsser tirsdag 12.april i fra kl. 18.00 og utover.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 setter fokus på økonomisk rettferdighet i Tanzania.

Hva samler vi inn penger til?
Pengene som samles inn under aksjonen er ikke øremerkede, men brukes der de til enhver tid trengs mest. Arbeidet i Tanzania er et eksempel på Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden

Arr.
Innvik Sokneråd i samarbeid med konfirmantene
(Sist oppdatert 11.april 2011, 17:32)

Gå til nyhendearkiv