Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Aktive bygdekvinner

Av Fjordingen / Anita Gardshaug

Innvik Bygdekvinnelag har i mange år arrangert trimturar om sommaren,
ofte i samarbeid med Utvik Bygdekvinnelag. Turane er på 2-3 timar, og i
nærmiljøet. Ofte er bygdekvinnene innom støylar og andre kulturminne.

Les heile lesarinnlegget (frå Anita Gardshaug) i Fjordingen fredag
17. juni 2011, side 20.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden
www.buyandread.com.(Sist oppdatert 30.juni 2011, 21:39)

Gå til nyhendearkiv