Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Frådeling på Dragesetstøylen

Av Harald Røyrvik

Tore Drageset får løyve til frådeling av ca 150 kvm. som omsøkt frå eigedomen sin på Dragesetstøylen.
Føremålet er tilleggsareal til fritidseigedomen til Jorunn og Sigrunn Drageset.

Les meir i sakspapira på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 23.juni 2011, 22:00)

Gå til nyhendearkiv