Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik kraftverk

Rekord-produksjon i Innvik kraftverk

Av Fjordingen

Innvik kraftverk noterte ny månadsrekord i juni.
I løpet av 30 dagar vart det produsert 9,6 GWh.
Prosjektleiar Kjell Opheim har tru på at Innvik
kraftverk får sitt beste driftsår sidan oppstarten i
2007.

Les meir på www.fjordingen.no eller heile saka
i avisa Fjordingen 6. juli 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom
nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 07.juli 2011, 22:21)

Gå til nyhendearkiv