Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik søndagsskule

Innvik søndagsskule 2011

Av Ragnhild Johanne Vambeset

Innvik søndagsskule startar opp 30.august kl 17-18 på Innvik skule.

Søndagsskulen er for barn frå 3 år og oppover.
Kari og Mirjam Runde er leiarar. ALLE VELKOME !
Søndagsskulen er del av kyrkjelyden sitt trusopplæringstilbod for dei minste borna.
Sjå plakat eller soknerådet si side for fleire datoar.

Innvik søndagsskule hausten 2011:
30.august
13.september
27.september
Haustferie
25.oktober
8.november
22.november
6.desember


(Sist oppdatert 26.september 2011, 20:59)

Gå til nyhendearkiv