Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Cafe Go'beten

Sikra drift ved Cafe Go'beten

Av Harald Røyrvik

Trude Presthus er tilsett ved Cafe Go'beten og vil etter kvart ta over den daglege drifta av kafèen.

Merete vil fortsatt stå som eigar av kafèen, men vil trappe ned arbeidsmengda der.

Sjå tidlegare nyheitskriv Cafe Go'beten er til sal !.


(Sist oppdatert 19.oktober 2011, 10:51)

Gå til nyhendearkiv