Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Vikane Skulemusikk

- Vil takke alle som støtta Vikane skulemusikk på kakelotteriet til farsdagen i Innvik, og basaren i Utvik 1. søndag i advent.

- Tilsaman fekk vi inn ca 20 000.- Dette kjem vel med i vidare arbeid. Tusen takk til alle som deltok og bidrog til 2 vellykka arrangemang.

For Vikane skulemusikk, Grethe G Hilde
(Sist oppdatert 28.november 2011, 13:37)

Gå til nyhendearkiv