Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Liatunet

Vil restaurere bakaromn i Liatunet

Av Fjordingen

Stiftinga Liatunet søkjer om 40.000 kroner i såkalla SMIL-middel
(spesielle miljøtiltak i landbruket) til restaurering/ombygging av ein
bakaromn.

Arbeidet er tenkt utført våren 2012.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 7. desember 2011, side 9.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden
www.buyandread.com.Dersom du vil sette deg inn i heile saka kan du gå til
www.stryn.kommune.no
(Sist oppdatert 09.desember 2011, 10:23)

Gå til nyhendearkiv