Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik Fjordhotell Misjonsheimen

Av Anna Marie S. Vatnamo

Innvik fjordhotell Misjonsheimen har også i år vinterstengt.

I utgangspunktet gjeld stenginga fram til 11. mars, men det
er muleg vi opnar nokre dagar før.
Vi skal prøve å ta imot eventuelle minnesamvær også i
denne perioden. Vi vil heile tida vere å treffe på telefon.

Anna Marie S. Vatnamo
- dagleg leiar
tlf. 57 87 49 90
Mobil: 99 36 46 60
www.innvikfjordhotell.no(Sist oppdatert 04.januar 2012, 18:01)

Gå til nyhendearkiv