Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Farleg rydding i rasert skog

- Syn varsemd i vindfelt skog

Av Fjordingen

Dagmar felte vel 200 kbm tømmer på ei lita økt her i fylket i romjula, og vel ein tredjedel er skog i Stryn kommune.

Førebels oversyn viser om lag 80.000 kbm som ligg avbrote og rotvelta. Fleire kan rekne med at oppgjeret går ut i null når skogen er leveringsklar.

- Det ser ille ut, seier Asle Lyslo som er skogbruksansvarleg i Stryn kommune. Onsdag var det eit tjuetals skogeigarar samla til kurs i skogen på Heggdal i Innvik.

Les meir på www.fjordingen.no eller heile saka i avisa Fjordingen fredag 13. januar 2012, side 4 og 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 13.januar 2012, 14:00)

Gå til nyhendearkiv