Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Fem års fritak på Hilde

Av Harald Røyrvik

Formannskapet gjev Jorun Hilde konsesjon for overtaking av garden på Hilde med vilkår om at ho buset seg på eigendomen innan fem år.

I sakspapira står det at Jorunn Hilde er busett med familien sin i Utvik, og overtok eigedomen konsesjonsfritt i juni 2011 frå Margunn Valaker. Ho var sambuar med bror til Jorunn Hilde og
overtok eigedomen då han døydde brått for få år sidan.


I konsesjonskravet heiter det at det er eit vilkår at ho buset seg på eigedomen innan 15.02.2017, og har eigedomen som sin reelle bustad i minst fem år.

Du kan lese meir om saka under tittelen Gnr 122/6 Jorunn Hilde - bupliktwww.stryn.kommune.no.


Les også tidlegare nyheitskrivet Miste livet i krafttunnel, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 13.februar 2012, 22:40)

Gå til nyhendearkiv