Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Omdisponering frå landbruksareal til boligareal

Av Vikanenett

Magne Per Skåden ynskjer å bygge eit hus på heimegarden og flytte tilbake der.

Garden er eigd av broren Odd Skåden som også er interessert i at det blir meir folk i grenda.

Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for frådeling av bustadtomt er sendt vidare frå Stryn kommune til Fylkesmannen.

Les meir om saka på Stryn kommune si heimeside www.stryn.kommune.no.(Sist oppdatert 24.februar 2012, 22:27)

Gå til nyhendearkiv