Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Barnefotball

Barnefotballkveld for trenarar/leiarar

Av Espen Aarreberg

For å gjøre arbeidet med barnefotballen betre, arrangerer kretsen barnefotballkveld. Vi må ha minst 8 påmeldte i Innvik/Utvik for at kretsen skal komme til Innvik og holde denne seansen.

TA KONTAKT MED VIKANE IL v/ Espen Aarreberg INNAN SØNDAG 25. MARS for påmelding.

SFFK skriv om tilbodet:

SFFK har i fleire å hatt tilbod om barnefotballkveld for klubbane sine trenarar/leiarar i barnefotballen.
Denne kvelden er ein impulskveld for dei som har verv blant dei yngste i fotballen. Kvelden er todelt med både teori og praksis. Varighet er ca 3 timar.
20 klubbar gjennomførte barnefotballkveld i 2011 men det er absolutt rom for fleire i 2012.
Barnefotballkvelden er gratis og SFFK stiller med sine mest røynde instruktørar på desse tiltaka og tilbakemeldingane frå dei klubbane som har hatt oss på besøk er særs gode.

Les og kva NFF skriv om budskapet i barnefotballen på fotball.no:
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2012/Budskapet-i-barnefotballen-i-2012/(Sist oppdatert 17.mars 2012, 21:04)

Gå til nyhendearkiv