Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Kirkens Nødhjelpakjonen

Kirkens Nødhjelpakjonen i Innvik

Av Ragnhild Johanne Vambeset

Soknerådet takkar konfirmantar og sjåførar for god innsats på Kirkens
Nødhjelp sin innsamlingsaksjon 27.mars.

I år kom det inn kr 9204,50 på bøssene, noko som er berre litt mindre
enn i 2011.


Les også fjorårets nyheitskriv Resultat Fasteaksjon, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 17.april 2012, 22:27)

Gå til nyhendearkiv