Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Rydd ei strand

RYDD EI STRAND

Av Harald Røyrvik

Stryn kommune oppmodar alle om å nytte helga 4-6. mai til å rydde badestranda. Her i Innvik har bygdefolket vore flinke, men det kan vere at det er avfall etter ryddinga som må fjernast.

Stryn kommune har plassere ut 10 containarar for perioden 3.mai-8.mai, herav to i Vikane:
- Hildastranda i Innvik (ved Hildanausta)
- Dooria i Utvik

Containarane kan fyllast opp med greiner, småved og alle typer anna avfall frå stranda.
Grov ved kan samlast utanom containar for avhenting seinare.

Lag og foreiningar vert tilskrevne om aksjonen. Kvar strand bør organisere seg med ein leiar
som tek kontakt med kommunen (tlf 578 74716).(Sist oppdatert 04.mai 2012, 09:02)

Gå til nyhendearkiv