Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Staten tok 4,5 millionar av overskotet

Av Fjordingen

Skattekostnadane reduserte Innvik Kraftverk AS sitt årsoverskot til 1.952.735 kroner.

Innvik Kraftverk AS produserte 56,1 GWh i 2011. Det tilsvarar straumforbruket til 2.800 husstandar.

Til generalforsamlinga 24. mai ligg det føre styretilråding om at ein million kroner skal betalast som utbytte til aksjonærane, medan resten vert avsett for å styrke eigenkapitalen.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 16.mai 2012, side 2.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


Les også tidlegare nyheitskriv Rekordår for Innvik kraftverk, på Fjordingen.no.


(Sist oppdatert 21.mai 2012, 21:04)

Gå til nyhendearkiv