Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Digitaliserer fortida

Digitaliserer fortida

Av fylkesmagasinet.no

Når du svingar inn på tunet til Steinar Hilde tyder lite på eit digitaliseringsstudio. Det velhaldte gardstun vitnar om at han byrja yrkeslivet i ei meir analog verd.

- Det byrja som hobby for 12 år sidan. Eg har alltid vore intressert i film og historie, spesielt lokalhistorie. Sjølv hadde vi aldri 8mm film i familien, det gjekk i lysbilete. Så eg herja på bygdene etter film, og laga eige arkiv. I tillegg hadde eg videokassettar frå 90-talet og framover eg ville digitalisere, fortel Steinar, og konstaterer at ting balla raskt på seg.

Les heile saka i fylkesmagasinet juni 2012 side 74-76, som du også finn på www.fylkesmagasinet.no.


For meir informasjon om Filmdigitalisering gå til www.filmdigitalisering.no.


(Sist oppdatert 07.juni 2012, 21:55)

Gå til nyhendearkiv