Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Hardhaus kryssa fjorden

Symde frå Blakset til Innvik

Av Fjordingen

Geir Olav Roset er ein retteleg hardhaus.

Onsdag symde han utan opphald frå kaia på Blakset til badestranda ved Innvik Fjordhotel.

Les delar av saka på www.fjordingen.no eller heile saka i Fjordingen fredag 17. august 2012, side 6.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 20.august 2012, 21:23)

Gå til nyhendearkiv