Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ledig vikariat som førskulelærar

Ledig vikariat som førskulelærar ved Innvik barnehage

Av Stryn kommune

Ved Innvik barnehage er det ledig 100% vikariat som førskulelærar frå 03.12.12 - 31.07.13.

Hovedarbeidsoppgåver for stillinga:
Arbeid som førskulelærar i barnehageavdeling.

Kvalifikasjonar for stillinga:
Førskulelærarutdanning.
Andre søkjarar med relevant erfaring og utdanning kan og vere aktuelle for konstituering.

For stillinga gjeld:
- Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement
- For nye tilsette må det leggast fram politiattest av ny dato.

For nærare opplysningar ta kontakt med:
- Rektor Per Inge Seime, tlf 57874155, eller ass.styrar Anita Seime, tlf 57874280.

Heile saka finn du på www.stryn.kommune.no, der du også kan søke elektronisk på stillinga.

Søknadsfrist: 20.11.2012


(Sist oppdatert 04.november 2012, 17:33)

Gå til nyhendearkiv