Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Brit Lyslo Concha

Såg behovet for rusfri ungdomskafé

Av Fjordingen

På slutten av 1990-talet samla Brit Lyslo Concha inn mat og klede som ho delte ut til rusmisbrukarar, uteliggjarar og prostituerte i Oslo. Under ein av turane fekk ho visjonen om rusfri ungdomskafe i Stryn.

- Behovet for Telegrafen Ungdomskafe er minst like stort i dag som ved starten i 2002.

Stryn kommune sin liberale alkoholpolitikk, der til og med kulturhuset har fått skjenkeløyve, gjer at det blir stadig færre rusfrie soner, seier Brit Lyslo Concha.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 14. november 2012, side 2.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 14.november 2012, 23:47)

Gå til nyhendearkiv