Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Tek vare på fortida

Av Regionalavisa

- Det har tatt heilt av, seier Steinar Hilde (45) som har gjort levebrød av å digitalisere gamal film.
(Sist oppdatert 18.november 2012, 00:35)

Gå til nyhendearkiv