Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Gang- og sykkelvegar Stryn kommune

Hildastranda og Solvik-veg på topp

Av Fjordingen

Stryn kommunestyre plasserte gang- og sykkelvegane Hildastranda - Innvik sentrum og Solvik - Loen på toppen av den kommunale prioriteringslista.

Stryn kommune føreset at gang- og sykkelvegen langs fv 60 Hildastranda - Innvik sentrum finn si løysing gjennom at prosjektet vert vidareført frå å vere utløyst (restprosjekt) i gjeldande handlingsprogram til å bli realisert i det nye handlingsprogrammet til fylkesvegplanen.

Les meir om saka i Fjordingen onsdag 2. januar 2013, side 5,
eller les/sjå heile saka på www.stryn.kommune.no, frå kommunestyret 19/12-12.

Les også tidlegare nyheitskriv om Gangveg, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 04.januar 2013, 10:16)

Gå til nyhendearkiv