Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Oppstart av reguleringsarbeid

Melding om oppstart av reguleringsarbeid

Av Stryn kommune

- detaljregulering gang-/sykkelveg langs fv. 60 Hildastranda - Innvik sentrum.

I medhald av §12-8 i plan- og bygningslova, gjev Stryn kommune melding om at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelveg langs nordaustsida av fv 60, Hildastranda-Innvik sentrum.

Oppdraget er gjeve av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens Vegvesen Region Vest skal utarbeide planframlegget.

Les heile saka i nyheitskrivet eller følg arkivsaka på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 10.januar 2013, 22:16)

Gå til nyhendearkiv