Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ferievikariat sommaren 2013

Av Stryn kommune

Det er ledig ferievikariat sommaren 2013 i helse- og sosialsektoren i perioden 01.07 - 11.08.2013.

Vikane omsorgssenter - saksnr. 13/36
Institusjon og heimebaserte tenester - Periode: 01.07. - 11.08.2013
Kontaktperson: Områdeleiar Oddhild Hilde, tlf. 57 87 35 52

Vikane omsorgssenter treng:
• Sjukepleiar (student og hjelpepleiar kan søkje)
• Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar (ufaglærde kan søkje)
• Reinhaldspersonale/vaskeri
• Kjøkkenpersonale/assistent
• Aktivitør/arbeidsstove
• Heimehjelp

Søknadsfrist: 15.02.2013.

Les alt om ferivikariat sommaren 2013 i Stryn kommune, Helse- og sosialetaten på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 23.januar 2013, 06:28)

Gå til nyhendearkiv