Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ledig stilling som helsefagarbeidar

Av Stryn kommune

Ved Vikane omsorgssenter er det ledige stillingar som helsefagarbeidar:
- ca. 60% stilling som helsefagarbeidar
- 2 x 13,6% helgevaktstilling
Gjeld i første omgang engasjement ut 2013.

Hovedarbeidsoppgåver for stillingane:
Turnusteneste i institusjon.

Kvalifikasjonar for stillinga:
Offentleg godkjent helsefagarbeidar, evt relevant praksis.

Stryn kommune kan tilby:
- Variert arbeid i positivt miljø
- Løn etter regulativ
- God pensjonsordning

For stillingane gjeld:
- Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement
- Den som vert tilsett må legge fram helseattest av ny dato
- Frå løna vert trekt 2% innskot til pensjonsordning
- Kommunen er hjelpsam med husvære og dekkjer flytteutgifter etter nærare avtale

For nærare opplysningar ta kontakt med:
Områdeleiar Oddhild Hilde tlf 57 87 35 52

Søknadsfrist: 19.02.2013.

Les alt om dei ledige stillingane for sjukepleiarar på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 31.januar 2013, 21:24)

Gå til nyhendearkiv